3 กองทุนสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เปิดสิทธิ ประกันสุขภาพภาครัฐ 3กองทุน'เหมือน-ต่าง'

     ...สำรองจ่ายใน 30 หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมนี้ ก่อนจะขยายทั่วประเทศภายในปี 2559 งานนี้แม้จะไม่ได้ตรงตามข้อเรียกร้องทั้งหมด แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ สปส.ขยับ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ 3 กองทุนภาครัฐ เมื่อเทียบกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประเด็นความเท่าเทียมในระบบสุขภาพภาครัฐของ 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสิทธิ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เสนอ'กลไกกลาง'ลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพภาครัฐ

     หมายเหตุ- ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วิเคราะห์ปัญหาของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ดำเนินมากว่า 10 ปี พบว่ายังมีเหลื่อมล้ำกับกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม จึงได้เสนอให้มี กลไกกลาง ลดปัญหาดังกล่าว มองบัตรทองที่ใช้มากว่า 10 ปี เรามาถูกทางแล้ว ในแง่ที่ว่าเป็นการให้สวัสดิการคนไทย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หนุนปรับสิทธิสุขภาพเท่าเทียมทั้ง3กองทุน

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (ไฮแทป-HITAP) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้าให้ข้อมูลและความเห็นต่อการจัดทำ สิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึง3กองทุนสุขภาพแค่1ใน3

กรุงเทพฯ * แพทย์เผยผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึงการรักษา 3 ระบบกองทุนสุขภาพเพียงแค่ 2 พันคน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทย 6 พันคน แนะผู้มีอาการรุนแรงเลือดออก ควรฉีดยาแฟกเตอร์เองที่บ้าน ให้ผลการรักษาที่ดีกว่า พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคฮีโมฟีเลียกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคที่พบไม่บ่อย คนเป็นจำนวนน้อยและไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่อาการของโรคค่อนข้างรุนแรง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ตรวจสุขภาพ'3กลุ่มอายุ

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะจัดทำเป็นคู่มือเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน รวมถึงนำไปดำเนินการ เริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเพื่อการวาง...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

แนะตรวจสุขภาพลดสิ้นเปลือง

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ศึกษาวิจัย โดยนำแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและไม่เกินจำเป็น ซึ่งมีการรวบรวมความรู้จากทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเกือบ 2 ปี จนได้แนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้นำมารับฟัง ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในเวทีสมัชชา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

Subscribe to 3 กองทุนสุขภาพ