เปิดเวทีถก7วาระร้อนเจรจา'TPP' NGOsท้วงติงข้อตกลงฯยา-สิ่งแวดล้อม-แรงงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     พาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความเห็น NGOs ร้อง แปลความตกลง เปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม TPP หวั่น 7 เรื่องอ่อนไหวกระทบประชาชน ชี้ ข้อตกลงยา อาจกระทบระบบสุขภาพ การเข้าร่วม UPOV 1991 กระทบราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วน TDRI ห่วงปัญหาแรงงานกระทบอุตสาหกรรมการผลิต มีเพียงกลุ่มรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจข้อตกลงห้ามบริษัทยาสูบฟ้องรัฐ ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า เมื่อ 13 มกราคม 2559 นายวินิจฉัย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (386)

รูปภาพ
เอกสารแนบ