ประกาศผลการรับสมัครงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน(พนักงานโครงการ) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามไฟล์แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ