ประกาศผล การรับสมัครงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เรื่อง ผลการรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงานในตำแหน่ง นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ