ทบทวน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตั้งเป้า ทบทวนธรรมนูญสุขภาพ ให้คนเป็นพลเมืองมีพลัง+คุณธรรม

 “นพ.ณรงค์ศักดิ์” ตั้งเป้าครบ 5 ปี ต้องทบทวนธรรมนูญสุขภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยใช้สุขภาพพัฒนา เป็นพลเมืองที่มีพลังและคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ เผยเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ แนะเปลี่ยนมุมมองผู้สูงวัยไม่เป็นภาระ แต่คือทรัพยากรบุคคลสำคัญ ย้ำลบความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านต่างๆ ทั้งในมิติพื้นที่สังคมเมืองและชนบท รวมถึงมิติของเศรษฐานะหรือผู้มีโอกาสและผู้ขาดโอกาส
 

Subscribe to ทบทวน