ปฏิรูปสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช.ชูโมเดลปฏิรูปสุขภาพครั้งใหญ่ พลิกโฉมประเทศไทย ๑๐ ปีข้างหน้า

 เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที สช.เจาะประเด็น เรื่อง “Restart ประเทศไทย : ทศวรรษใหม่นโยบายสุขภาพ” ที่อุทยานการเรียนรู้ หรือTK Park ชั้น ๘ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

 

Subscribe to ปฏิรูปสุขภาพ