สุขภาพทางปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เปลี่ยนสังคมนิ่งดูดาย สู่สังคมเห็นอกเห็นใจ

   “สุขภาพ” ไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง “มดหมอหยูกยา” หากแต่ครอบคลุมความหมายกว้างถึง 4 มิติ
 
   การมีสุขภาพที่ดี ต้องดีอย่างเป็น “องค์รวม” นั่นหมายถึงต้องดีทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา
 

ตามหา ‘สุขภาพทางปัญญา’ ผ่านการสนทนา 9 ฐาน

   หากพูดถึง ‘สุขภาพกายและจิต’ คงเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ยาก
 
   พอเป็นเรื่อง ‘สุขภาพสังคม’ แม้เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้น แต่เราก็ยังพอจับต้องได้ว่าหมายถึงอะไร มันสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพของเรา
 
   แต่สำหรับ ‘สุขภาพทางปัญญา’ หลายคนส่ายหน้า ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่
 
   กระนั้นก็ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้ความหมายต่อสุขภาพที่กินความทั้งกาย จิต สังคม และรวมไปถึงปัญญา อย่างเป็นองค์รวมและสมดุล
 

Subscribe to สุขภาพทางปัญญา