ความร่วมมือ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช.มธ. จับมือพัฒนาวิชาการ ‘สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ” ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

   สช. ลงนามบันทึกความตกลงกับ มธ. สานต่อการพัฒนาวิชาการหมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ สิทธิการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาล และการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ด้าน อธิบการบดี มธ. เผยทุ่มงบ ๒๕๐ ล้านบาท สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หวังให้จากไปอย่างสงบ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ คาดแล้วเสร็จอีก ๒ ปีข้างหน้า
 

Subscribe to ความร่วมมือ