แพทย์ผู้ป่วย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

พลิกโฉมมติสมัชชาฯ ด้านสาธารณสุข สานสัมพันธ์ ‘ผู้ป่วย-ญาติ-แพทย์'

   กระบวนการทำงานที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” คือการผลักดันประเด็นที่เป็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอด ๘ ปี มีรวมกันถึง ๖๙ มติ ให้เดินหน้าและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม...นับเป็นหัวใจสำคัญ ของกระบวนการสมัชชาฯ
 

Subscribe to แพทย์ผู้ป่วย