งานวิชาการการค้าระหว่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

NCITHS สนับสนุนเวทีใหญ่ถก TPP ศึกษาผลกระทบสุขภาพทุกมิติ

   คณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลระทบต่อสุขภาพฯ หรือ NCITHS แนะควรศึกษาผลดีผลเสีย TPP ในทุกด้าน ห่วงผลเสียต่อระบบสุขภาพคนไทย สนับสนุนให้จัดเวทีประชุมวิชาการครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ ให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่แนวทางเจรจาที่สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ
 

ผนึกกำลังเตรียมข้อมูลวิชาการไทย-เทศ รองรับเจรจาการค้า หวั่นกระทบสุขภาพ

   เวทีประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ระดมความเห็นท่าทีไทยในการเจรจาการค้าโลก พร้อมเดินเครื่องเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในประเทศเพื่อรองรับการใช้ความยืดหยุ่นของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
 

Subscribe to งานวิชาการการค้าระหว่างประเทศ