นพ.ชาตรี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เสนอเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ แนะปรับโรงพยาบาลรัฐเป็นองค์การมหาชน ให้ประชาชนร่วมบริหาร

   เสนอปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ แนะแปลงโรงพยาบาลรัฐเป็นองค์การมหาชน แยกหน่วยออกนโยบายและกำกับดูแลออกจากหน่วยให้บริการ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พร้อมมีกรรมการจากประชาชนร่วมบริหาร
 
   ในการประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส ๙ ปี ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาในหัวข้อ “สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ”
 

Subscribe to นพ.ชาตรี