นโยบายเพื่อสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เตรียมความพร้อมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ก่อนเปิดเวทีรับฟัง 6 ข้อเสนอนโยบายเพื่อสุขภาวะคนไทย

 สช. เปิดเวทีเตรียมความพร้อมแกนนำภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศกว่า 500 คน เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อร่างข้อเสนอ 6 ระเบียบวาระ สร้างสุขภาวะคนไทย เข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปลายเดือน ธ.ค.นี้ เตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศปลายเดือนพ.ย.นี้
 

Subscribe to นโยบายเพื่อสุขภาวะ