ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2 ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ