ราคากลางและ TOR ของงานทำต้นฉบับ ศิลปกรรม (Artwork) และพิมพ์เอกสาร ศักยภาพบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีตกลงราคา 29/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน ทำต้นฉบับ ศิลปกรรม (Artwork) และพิมพ์เอกสาร ศักยภาพบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กย- 1 ตค 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ