ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือ คนสานพลัง เบื้องหลังปฏิรูปสุขภาพ ด้วยวิธีตกลงราคา 16/06/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างพิมพ์หนังสือ คนสานพลัง เบื้องหลังปฏิรูปสุขภาพ ด้วยวิธีตกลงราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ