หมอวชิระชงออก พ.ร.บ.ฯคุมการโฆษณานมผง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติปี 2559 กรมอนามัยขอประกาศเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขอเชิญชวนให้องค์กรหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาสูงสุด ก็จะทำให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จากผลสำรวจอัตราการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (394)

รูปภาพ
เอกสารแนบ