ความหลากหลายของประชาสังคม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...องค์กรชุมชน ฯลฯ หรือ เป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เพื่อบรรลุภารกิจใดภารกิจหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานประจำของแต่ละคน เช่น รวมกันตัวในเหตุการณ์14 ต.ค.2516 หรือพฤษภาทมิฬ 2535 เป็นต้นหรือในรูปสมัชชาคนจน สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสิ่งแวดล้อม สมัชชาเด็กและเยาวชน ฯลฯ หรือล่าสุดในชื่อประชารัฐที่รวมภาครัฐ เอกชนและคนชั้นกลางที่เรียกเวทีต่างๆ ของตนว่าประชาสังคม คงไม่มีอะไรถูกอะไรผิด เพราะมีความหลากหลายมากในความรู้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (415)

รูปภาพ
เอกสารแนบ