ชุมชน-เครือข่ายผุดสมัชชาแม่น้ำเดินเครื่องวันนี้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...โดยจะมีการขยายไปแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำอื่นๆ ด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการทำงานหลายด้าน ทั้งการผลักดันในเชิงนโยบาย ซึ่งมีการดำเนินการไปบ้างแล้วร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมไปถึงการสร้างคุณค่าลุ่มน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานด้านชุมชน ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคนที่สนใจมาร่วมงาน และสมัชชาฯ เองก็มีองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมากพอสมควร...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (386)

รูปภาพ
เอกสารแนบ