มุมมอง 3 นักสิ่งแวดล้อมค้าน ม.44 ปลดล็อก 'อีไอเอ' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัยไม่ต้องรอให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ สามารถหาเอกชนมารับดำเนินการล่วงหน้าได้เลย องค์กร บุคคล และเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่มีรายชื่อปรากฏแนบท้าย 46 องค์กรมีจุดยืนและข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ 1.คำสั่งที่ 9/2559 เป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเป้าหมายเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (352)

รูปภาพ
เอกสารแนบ