สธ. โชว์ผลงาน ชุมชนต้นแบบดูแลกายใจ เผย เครือข่ายเพิ่มขึ้น เลือกแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงวัยเป็นอันดับ 1 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ว่า ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนภายในอำเภอ ตั้งแต่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ไปจนถึงประชาชนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยตัวเอง ซึ่งมี...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (421)

รูปภาพ
เอกสารแนบ