ท้องถิ่นปริทรรศน์ ตอน โฮมสุขอีสาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...934 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) แต่คนอีสานก็มีภาษา มีผญา มีนิทานก้อม มีดนตรี มีร้องรำทำเพลงมีหมอลำ มีความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดที่พยายามร่วมทุกข์ร่วมสุขในการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่มีนิยามไม่ใช่แค่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาวะทางจิตใจทางสังคมและทางปัญญา แม้ทุกข์ยากลำบากแต่สร้างความสุขได้ ปีนี้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (403)

รูปภาพ
เอกสารแนบ