อย.จ่อปรับก.ม.เสพยาไม่ติดคุกย้ำคนขาย-คนผลิตโทษแรงเหมือนเดิม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ให้ลงโทษคนเสพยาอย่างพอเหมาะพอสม ให้สอดคล้องกับแนวคิดว่า คนกลุ่มนี้ไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นผู้มีปัญหาที่ต้องรับการบำบัด ซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ต้องเตรียมศักยภาพในการบำบัดผู้ที่เสพเหล่านี้ ซึ่งคงเพิ่มมากขึ้น อาจต้องเพิ่มการบำบัดในระดับชุมชน ไม่ใช่สถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งเห็นว่าจะมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สธ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (458)

รูปภาพ
เอกสารแนบ