แนะคุมเวลาเด็กใช้ไลน์-เฟซบุ๊กไม่เกินวันละ3ชม.-หมอชี้เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...เฟซบุ๊กในกลุ่มเด็ก เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น-อารมณ์รุนแรง ไม่ควรใช้เกินวันละ 3 ชั่วโมง ควรเล่นครั้งละประมาณ 30 นาที สลับทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ร่างกายและสายตาได้พักผ่อน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้โซเชียลมีเดีย ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือว่าได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มวัย แต่ทุกคนก็ไม่ควรมองข้ามว่าการเล่นโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (388)

รูปภาพ
เอกสารแนบ