สร้างสุขที่ปลายทาง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้เขียน...ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม เครือข่ายทางสุขภาพ การเตรียมจัดงาน สร้างสุขที่ปลายทาง ชื่อเดิมคือ 1 ทศวรรษสิทธิการตายตามธรรมชาติ... ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบให้จัด โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 งานนี้เป็นการต่อยอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการรองรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยและการจัดการความรู้และการสื่อสารสร้าง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (463)

รูปภาพ
เอกสารแนบ