ดอนเมืองตรวจเข้มอาหารในโรงเรียน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นายพิศณุ เจริญนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า เขต กำหนดตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เพื่อให้อาหารที่จำหน่ายมีคุณภาพ มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน ไม่มีเชื้อโรค หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเจือปนในอาหารที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (375)

รูปภาพ
เอกสารแนบ