ปลัดสธ.หามาตรการแก้ปัญหา'สมองไหล' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.มีปัญหาบุคลากรไหลออกนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือวิชาชีพอื่นๆ เมื่อใช้ทุนเสร็จก็มักจะลาออกไปทำงานอยู่ภาคเอกชน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะงานหนัก แต่ได้ค่าตอบแทนน้อย ดังนั้น สธ.จึงต้องเตรียมหามาตรการที่จะดึงบุคลากรเหล่านี้ไว้ในระบบ เช่น 1.บรรจุเป็นข้าราชการ แต่ก็ต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (355)

รูปภาพ
เอกสารแนบ