เร่งยกร่างพ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข(กมธ.สธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติ ขณะนี้แล้วเสร็จ 90% คาดว่าภายในเดือนมี.ค.นี้ จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ เช่นเดียวกับที่กรมจะยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปประกบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ย...
อ่านรายละเอียดทั้งหมด (355)

รูปภาพ
เอกสารแนบ