สธ.ผุด3รูปแบบอภิบาลระบบสุขภาพชูกก.นโยบายหารูปแบบถก19ก.พ. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขตและ กทม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลไกในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งมีผู้เสนอในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ แต่มีข้อเสนอทางเลือกการทำงานออกเป็น 3 รูปแบบ 1.รูปแบบคณะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (435)

รูปภาพ
เอกสารแนบ