กรมการแพทย์เร่งพัฒนา'การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง'ทั่วประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประชาคมอาเซียน รองรับเออีซี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีได้ชะลอการเสียชีวิต และยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น เมื่อระยะของโ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (524)

รูปภาพ
เอกสารแนบ