คกก.สุขภาพชาติเห็นชอบคำนิยาม ‘การดูแลแบบประคับประคอง’ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content