ชี้ร่างรัฐธรรมนูญลดทอนสิทธิชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...เครือข่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วอนกรธ.ปรับปรุง ตัวแทนเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ระบุร่างรธน.ลดทอนสิทธิชุมชน วอน กรธ.ปรับปรุงเรื่องนี้ ร่างรธน. ก่อนทำประชามติ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แถลงภายหลังประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการป...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (233)

รูปภาพ
เอกสารแนบ