ทอล์คออฟเดอะทาวน์: 'หน้าที่ผู้ป่วย'ไม่จำเป็นต้องมีจริงหรือ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา น่าเสียดาย ที่บางกลุ่มอาจไม่เข้าใจ โดยยกกรณีตัวอย่างผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ว่าข้อพึงปฏิบัติไปรอนสิทธิผู้ป่วยในการเปิดเผยความลับนั้น ความจริงมีกฎหมายหลายฉบับคอยอุดช่องโหว่ในประเด็นนี้อยู่แล้ว เช่น ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความลับอันได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ประมวลกฎหมายแพ่งในการฟ้องละเมิดหากใครไปเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควร ที่สำคัญคือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติถึงกับกำหนดบท...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (252)

รูปภาพ
เอกสารแนบ