ขับเคลื่อนมติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. จับมือ 7 องค์กร ร่วมสานพลังดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณรน้อย กว่า 34,000 รูป ในโรงเรียนพระ กว่า 407 แห่งทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการฯ จับมือ 7 องค์กรด้านสุขภาพและคณะสงฆ์ อาทิ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา,

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ คุ้มครองสิทธิ ‘แรงงานข้ามชาติ-เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ’ มุ่งปกป้องสุขภาพคนไทย และพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ 2 มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ-เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ หวังเป็นพื้นฐานสำคัญปกป้องสุขภาพคนไทยและหนุนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เดินหน้าตามพันธกิจระหว่างประเทศ พร้อมตั้งคณะกรรมการสนับสนุนฯ

สภาฯ ‘รับหลักการ’ ร่างกฎหมาย 4 ฉบับ สร้าง ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ ชัยชนะของคนรุ่นใหม่

ภาพของธงสีรุ้งที่ถูกโบกสะบัดในช่วง “Pride Month” ของเดือนมิถุนายนในปีนี้ ราวกับว่าเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่มากกว่าการจัดกิจกรรมในทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประชาชนคนไทย ด้วยการผ่านวาระแรกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

ชุมชนไทยร่วมผลักดัน “เกษตรกรรมยั่งยืน” หนุนเสริมความสำเร็จของประเทศ

สช.ตั้งวงถกโอกาส-ความท้าทาย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้าน “อาหารปลอดภัย” ผอ.เกษตรต่างประเทศฯ ย้ำเป็นวาระในระดับโลก ชวนชุมชนไทยร่วมผลักดัน “เกษตรกรรมยั่งยืน” หนุนเสริมความสำเร็จของประเทศ พร้อมมองการเชื่อมฐานข้อมูลภาคประชาชน

ความมั่นคงทางอาหาร มุ่งสร้างสุขภาวะ ฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด

สช.ระดมภาคี “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” จาก 66 จังหวัด ร่วมเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนประเด็นด้าน “ความมั่นคงทางอาหาร-เกษตรปลอดภัย” ให้สอดคล้องตามบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

พ่อเมืองภูเก็ต ประกาศ!! ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จับมือ สช. และ สสดย. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายในภูเก็ต ยกเป็นวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

Subscribe to ขับเคลื่อนมติ