ขับเคลื่อนมติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. จับมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาพพระสงฆ์ เชื่อม"ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2"

คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  โดยนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์  นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ และผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้าย

สช. สานพลังภาคี 5 หน่วยงาน สร้างความเข้มแข็งระบบคุ้มครองผู้บริโภค สอดรับ ‘ธรรมนูญฯ ระบบสุขภาพ’ ฉบับ 3

สช.ผนึกภาคีเครือข่ายอีก 5 องค์กร ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพหนุน “องค์กรผู้บริโภค” มุ่งสร้างความเข้มแข็งระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะ “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ” หนึ่งในเป้าหมายตาม “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3”

เปิดอบรมหลักสูตร ‘นักสานพลัง’ รุ่นแรก สช.ผนึกเครือข่ายพื้นที่สร้างสุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ผ่านต้นแบบ ‘กลุ่มสามพราน’

สช.จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา “เครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่” รุ่นแรก ระดมภาคีกลุ่มคนทำงานด้านสังคม ผนึกเป็นเครือข่ายการเรียนรู้-ขับเคลื่อนงานร่วมกันในระยะยาว พร้อมถอดแบบ “กลุ่มสามพราน” ชูเป็นกระบวนการความต่อเนื่องทางปัญญา ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะมายาวนาน 37 ปี

“3 บุรี” เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญพื้นที่-รองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2566 สช.และภาคีเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพภาคกลาง ร่วมจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และธรรมนูญรองรับสังคมสูงอายุ” ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  มีผู้เข้าร่วมรวม 80 คน จาก 18 พื้นที่ “จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี” ประกอบด้วย นายก อปท., ประธานสภาองค์กรชุมชน, ประธานชุมชนฯ, นักวิเคราะห์นโยบาย,

Subscribe to ขับเคลื่อนมติ