สมัชชาสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

จากการศึกษาวิจัยพบว่าคนในประเทศไหนจะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ระบบบริการสุขภาพ ๙% พันธุกรรม ๑๖% พฤติกรรม ๕๑% และ สิ่งแวดล้อม ๒๔%

เกาะล้าน ชวนคุย...

จากผลการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพเกาะล้าน” ที่ได้มีเวที “สมัชชาสุขภาพเกาะล้าน ครั้งที่ 1” และประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน”

Subscribe to สมัชชาสุขภาพ