การสร้างเสริมสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แขนสองข้างของ สช. บนภารกิจสานพลัง ‘ข้ามหน่วยงาน’ ใช้พลัง Soft side หนุนเสริมศักยภาพ Hard side

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... ไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์การเมืองภายใต้ระบบและกลไกอำนาจที่ไม่ปกติ การเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลจึงยังไม่สะเด็ดน้ำแม้จะผ่านเลือกตั้งใหญ่ของประชาชนมาแล้วกว่า ๓ เดือน กลับมาที่นิตยสารสานพลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ฉบับนี้นั้น

“การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” 1 ใน 3 ระเบียบวาระของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

สช. ชักชวนภาคีเครือข่าย-สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ เปิดเวทีจัดทำข้อเสนอ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” รอบแรก ก่อนเสนอเข้าสู่ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14” เพื่อแสวงหาฉันทมติ แก้ปัญหาขยะ-การท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-การพัฒนาเมือง

Subscribe to การสร้างเสริมสุขภาวะ