พื้นที่สาธารณะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถอดบทเรียน กระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ถอดบทเรียน กระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 คู่มือการออกแบบพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมฉบับนี้  เกิดมาจากการรวบรวมประสบการณ์ เทคนิค และข้อมูลความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การออกแบบเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เพื่อฉายภาพรวมของ “กระบวนการ” ที่ได้มาจากการลงมือทำจริง นําไปต่อยอดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง ของพวกเรา
 

นโยบายสาธารณะเพื่อคนกรุง เตรียมนำร่องปั้นพื้นที่สาธารณะต้นแบบ

เปิดเนื้อหามติ 2 ระเบียบวาระ “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2” หลังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 500 ชีวิต ร่วมให้ฉันทมติ เคาะ! เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อคนกรุง เตรียมนำร่องปั้นพื้นที่สาธารณะต้นแบบเขตละ 1 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อม รพ.ใหญ่

เริ่มเปิดตำราพื้นที่สาธารณะ “เทศบาลเมืองชัยภูมิ” กว่า 40 ไร่

เริ่มเปิดตำราพื้นที่สาธารณะ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กว่า 40 ไร่


ใครจะรู้ว่า “เทศบาลเมืองชัยภูมิ” ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ 40 ไร่ จะมีการจัดสรรพื้นที่ในสัดส่วนที่มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนในพื้นที่มีส่วนร่วมและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

Subscribe to พื้นที่สาธารณะ