เริ่มเปิดตำราพื้นที่สาธารณะ “เทศบาลเมืองชัยภูมิ” กว่า 40 ไร่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file
เริ่มเปิดตำราพื้นที่สาธารณะ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กว่า 40 ไร่


ใครจะรู้ว่า “เทศบาลเมืองชัยภูมิ” ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ 40 ไร่ จะมีการจัดสรรพื้นที่ในสัดส่วนที่มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนในพื้นที่มีส่วนร่วมและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เช้าวันนี้ (24 ส.ค.64) เครือข่ายสถาปนิกชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดโครงการถอดบทเรียนกระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน นางนิรชา อัศวธีรากุล ผอ.สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแห่งชาติ สช. กล่าวถึงการขับเคลื่อนมติการร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ซึ่งคาดว่า ต.ค.64 จะเกิดองค์ความรู้และคู่มือแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสำหรับหน่วยงานอื่นที่สนใจต่อไป
 

ธีวรา วิตนากร


กระบวนการถอดบทเรียนครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. และประชาชนเข้าร่วม โดยผู้แทนจากกลุ่มประชาชนกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ เหมือนตนเป็น “สถาปนิกตัวน้อยๆ” ที่ได้สร้างสรรค์ ปลูกต้นไม้ และจัดการพื้นที่สาธารณะเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ ซึ่งสิ่งสำคัญต้องรู้จักพื้นที่ รู้จักภูมิเวศน์ และความต้องการของประชาชน
 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

เปิดตำราพื้นที่สาธารณะ

 

“ผู้นำให้ความสำคัญ ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่ายุคไหน สมัยไหนต้องมีคนสานต่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้”

❤️สช. ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ

 

 

รูปภาพ
เริ่มเปิดตำราพื้นที่สาธารณะ