ทุกความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทม. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย : การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรุงเทพมหานคร

สมัชชากรุงเทพ


เพื่อนำเข้าที่ประชุม  สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

*ปิดรับความคิดเห็น 20 ส.ค. 2564*

คลิกที่นี่ แสดงความเห็นต่อชุดเอกสารหลักและร่างมติ

ดูเอกสารร่างระเบียบวาระได้ที่นี่ 

ติดตามข่าวสาร สมัชชาสุขภาพ เพิ่มเติม  เว็บไซต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


 

รูปภาพ
สมัชชากทม.