เกาะล้าน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกาะล้าน ชวนคุย...

จากผลการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพเกาะล้าน” ที่ได้มีเวที “สมัชชาสุขภาพเกาะล้าน ครั้งที่ 1” และประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน”

ประกาศใช้ ‘ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน’ ข้อตกลงร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ปีที่แล้ว (๒๕๖๕) เป็นวันที่ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เต็มไปด้วยความคึกคักและความตื่นตัว ภายใต้บรรยากาศการรวมตัวของ active citizen ในฐานะการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ในวันนั้น มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน เป็นครั้งแรก ด้วยความคาดหวังที่จะใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ประกาศใช้แล้ว! ‘กติกาเกาะล้าน’ ข้อตกลงร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ ขีดกรอบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สช. – เมืองพัทยา ผนึกชาวชุมชนเกาะล้าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดเวที “สมัชชาสุขภาพเกาะล้าน ครั้งที่ 1” พร้อมประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” บนกติกาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิต-สุขภาวะ ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

Subscribe to เกาะล้าน