บำนาญถ้วนหน้า | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน : สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ

ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน


เวทีเสวนาและนำเสนองานวิจัย 
“ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน: 
สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ” 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และ Facebook และ YouTube : EconTU Official

หนุนผลักดัน ‘บำนาญถ้วนหน้า’ สู่ภาคการเมือง สช.ชวนภาคีใช้จังหวะ ‘การเลือกตั้ง’ สร้างพันธสัญญา-เคลื่อนให้สำเร็จแบบ ‘บัตรทอง’

เลขาธิการบอร์ดสุขภาพฯ ชวนภาคการเมืองขับเคลื่อน “ระบบหลักประกันรายได้” หรือ “บำนาญถ้วนหน้า” เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ชี้หากเดินหน้าสำเร็จจะเป็นที่จดจำตามหลัง “ระบบบัตรทอง” พร้อมชวนคนไทยร่วมสร้างเจตนารมณ์ทางสังคมในวาระของการเลือกตั้ง เพื่อผลักดันสู่การเป็นพันธสัญญาของฝ่ายการเมือง

Subscribe to บำนาญถ้วนหน้า