ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘เลือกตั้ง ปี ๖๖’ โอกาสประเทศไทย สร้างพันธสัญญา ‘พรรคการเมือง’ ผลักดัน ‘หลักประกันรายได้ถ้วนหน้า’

        เริ่มต้นปีใหม่ด้วยมงคลฤกษ์ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผมขอเป็นตัวแทนของ ‘พี่น้องสุชน’ กล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการ และขออวยพรให้พี่น้องภาคีเครือข่ายที่เคารพรักทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี ๒๕๖๖ ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอีกหลายภารกิจ ที่เราจะมาช่วยเดินหน้าไปด้วยกันต่อจากนี้ครับ

ส่องทัศนะ รัฐ-ท้องถิ่น-ชุมชน บนแนวคิด ‘ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ’ ‘เมืองพัทยา’ จ่อสร้างรูปธรรมผ่านร่างธรรมนูญฯ

สช.ระดมตัวแทนรัฐ-ท้องถิ่น-ชุมชน ร่วมให้มุมมองการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ “Health in All Policies” ตัวแทนสภาพัฒน์ ย้ำแผน-นโยบายทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงมาเรื่องสุขภาวะ ขณะที่เมืองพัทยาเตรียมจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ-พัฒนาธรรมนูญสุขภาพขึ้นเป็นครั้งแรก

Subscribe to ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ