เลขาธิการ คสช. ร่วมวางพานพุ่มวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

27  พฤศจิกายน 2566  นพ.สุเทพ  เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  นำทีมผู้บริหารฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อให้การแพทย์การสาธารณสุข เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด และได้รับการยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้เปลี่ยนวันสถาปนาจาก 10 มีนาคม มาเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มีการสถาปนากรมสาธารณสุขเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 81 ปี
 

อภิชาติ รอดสม

 

สุเทพ เพชรมาก

 

สุเทพ เพชรมาก

 
 

สุเทพ เพชรมาก

 

สุเทพ เพชรมาก

 

สุเทพ เพชรมาก


 

กระทรวงสาธารณสุข

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

รูปภาพ
กระทรวงสาธารณสุข