สมัชชาสุขภาพ

อคส.ลุยเคลียร์สต็อกเผาทิ้งมันเส้น3.4หมื่นตัน

     ...บ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เดินหน้าตั้ง'สมัชชาเจ้าพระยา' นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friends of River (FOR) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการยื่นให้มีการทำศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งยังได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมจัดตั้งสมัชชาเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชุมชนเหนือเมือง ต้นแบบสะท้อนปัญหาสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

     ...ที่มีบ้านเรือนและที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเถ้าแกลบจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ผลกระทบดังกล่าวชาวบ้านได้ดำเนินการต่อสู้ และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานานกว่า 10 ปี โดยสมัชชาสุขภาพจ.ร้อยเอ็ด ได้ประสานไปยังศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิด โดย สช. ทำหน้าที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สช.ลงพื้นที่ดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เดินทางไปร่วมเวทีสัญจรศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กรรมการสุขภาพแห่งชาติสัญจรร้อยเอ็ด จุดประกาย สานพลังรัฐ-ชุมชน-เอกชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

     เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เดินทางร่วมกันใน เวทีสัญจรเพื่อ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้แสดงศักยภาพของพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งท่ามกลางปัญหาสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เวทีแลกเปลี่ยนกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่

ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา ประธานคณะกรรมการบริหาร สช. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. นำคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สกศ.เดินหน้าปั้น 'สมัชชาการศึกษาจังหวัด'

ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา" เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาทั่วประเทศภายใน 30 กันยายน 2559 โดยมีเครือข่ายผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ เครือข่าย 15 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สส...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เสนอ ครม. วางยุทธศาสตร์ระดับชาติ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน สกัดปัญหาเชื้อดื้อยา

   สช. ผนึกกำลัง สธ. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่าง “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑” สอดคล้องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังหยุดปัญหาเชื้อดื้อยาที่ลุกลามรุนแรงมากขึ้น
 

ดึงชุมชนร่วมตั้งสมัชชาศึกษาจังหวัด

จากการประชุมระดมความคิดเห็น"การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา"ดร.กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดตั้งสมัชชาการศึกษา ควรเกิดจากฐานรากและมาจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่หน้าที่เฉพาะกระทรวงศึกษาเพียงอย่างเดียวเครือข่ายต้องทำหน้าที่ชี้นำทิศทางการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดย สกศ.ตั้งเป้าให้เกิดสมัชชาการศึกษาภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ด้านนพ.อำพล ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

แนะคุมเวลาเด็กใช้ไลน์-เฟซบุ๊กไม่เกินวันละ3ชม.-หมอชี้เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น

...เฟซบุ๊กในกลุ่มเด็ก เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น-อารมณ์รุนแรง ไม่ควรใช้เกินวันละ 3 ชั่วโมง ควรเล่นครั้งละประมาณ 30 นาที สลับทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ร่างกายและสายตาได้พักผ่อน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้โซเชียลมีเดีย ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือว่าได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มวัย แต่ทุกคนก็ไม่ควรมองข้ามว่าการเล่นโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

มุมมอง 3 นักสิ่งแวดล้อมค้าน ม.44 ปลดล็อก 'อีไอเอ'

...การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัยไม่ต้องรอให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ สามารถหาเอกชนมารับดำเนินการล่วงหน้าได้เลย องค์กร บุคคล และเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่มีรายชื่อปรากฏแนบท้าย 46 องค์กรมีจุดยืนและข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ 1.คำสั่งที่ 9/2559 เป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเป้าหมายเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า