สมัชชาสุขภาพ

เวทีแลกเปลี่ยนกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่

ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา ประธานคณะกรรมการบริหาร สช. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. นำคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สกศ.เดินหน้าปั้น 'สมัชชาการศึกษาจังหวัด'

ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา" เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาทั่วประเทศภายใน 30 กันยายน 2559 โดยมีเครือข่ายผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ เครือข่าย 15 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สส...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เสนอ ครม. วางยุทธศาสตร์ระดับชาติ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน สกัดปัญหาเชื้อดื้อยา

   สช. ผนึกกำลัง สธ. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่าง “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑” สอดคล้องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังหยุดปัญหาเชื้อดื้อยาที่ลุกลามรุนแรงมากขึ้น
 

ดึงชุมชนร่วมตั้งสมัชชาศึกษาจังหวัด

จากการประชุมระดมความคิดเห็น"การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา"ดร.กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดตั้งสมัชชาการศึกษา ควรเกิดจากฐานรากและมาจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่หน้าที่เฉพาะกระทรวงศึกษาเพียงอย่างเดียวเครือข่ายต้องทำหน้าที่ชี้นำทิศทางการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดย สกศ.ตั้งเป้าให้เกิดสมัชชาการศึกษาภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ด้านนพ.อำพล ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

แนะคุมเวลาเด็กใช้ไลน์-เฟซบุ๊กไม่เกินวันละ3ชม.-หมอชี้เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น

...เฟซบุ๊กในกลุ่มเด็ก เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น-อารมณ์รุนแรง ไม่ควรใช้เกินวันละ 3 ชั่วโมง ควรเล่นครั้งละประมาณ 30 นาที สลับทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ร่างกายและสายตาได้พักผ่อน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้โซเชียลมีเดีย ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือว่าได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มวัย แต่ทุกคนก็ไม่ควรมองข้ามว่าการเล่นโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

มุมมอง 3 นักสิ่งแวดล้อมค้าน ม.44 ปลดล็อก 'อีไอเอ'

...การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัยไม่ต้องรอให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ สามารถหาเอกชนมารับดำเนินการล่วงหน้าได้เลย องค์กร บุคคล และเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่มีรายชื่อปรากฏแนบท้าย 46 องค์กรมีจุดยืนและข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ 1.คำสั่งที่ 9/2559 เป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเป้าหมายเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

'ร้อยเอ็ด'ขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ขับเคลื่อน ระบบสุขภาพอำเภอและนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้งหมด นางอาภารดี โคเวียง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านการบริการทางวิชาการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สกลนครขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

     ...ราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือประชาชนที่อยู่ภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมามีการผลักดันประเด็นปัญหาการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เข้าสู่สมัชชาสุขภาพ จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ" "โรคมะเร็งตับ" และ "มะเร็งท่อน้ำดี"เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลการประชุมสัมมนานานาชาติ 96 ปีโรคพยาธิใบไม้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผู้ผลิตยาวอนรัฐร่นเวลาขอ "อย."

     ...เภสัชภัณฑ์เปิดเผยหลังการหารือกับนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ว่าได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตยาและเวชภัณฑ์ (เมดิคัลฮับ) แห่งเอเชียในอนาคต สำหรับแนวทางระยะสัน สมาคมฯ เห็นว่ารัฐบาลควรปรับปรุงกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ๆให้สามารถขออนุญาตต่างๆและการส่งออกให้ง่ายโดยในปัจจุบันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งควรจะลด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สงครามเชื้อดื้อยาจุดประกาย "หมูเสรี"

     เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ผู้ค้นพบยาต้านแบคทีเรีย เพนนิซิลิน เคยเตือนไว้ตั้งแต่รับรางวัลโนเบลเมื่อ 70 ปีก่อนถึงพิษภัยของ...“เชื้อแบคทีเรียดื้อยา” ภัยคุกคามต่อสุขภาพ ชีวิตมนุษย์! ปัจจุบันปัญหาเชื้อดื้อยาไปไกลกว่าที่เฟลมมิ่งคาดการณ์ไว้มาก ไกลจนถึงระดับว่ามนุษย์กำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามกับเชื้อแบคทีเรีย จุดวิกฤติของเรื่องนี้อยู่ที่การลุกลามของปัญหาที่ไม่ได้จำกัดวงเฉพาะในรั้วโรงพยาบาลหรือการรักษา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า