สมัชชาสุขภาพ

สร้างความเข้มแข็งคนไทย สู้!.ออนไลน์ขายสุขภาพ

     ...เสริม ที่บริษัทขายตรงโฆษณาว่าผสม "หมามุ่ยอินเดีย" ปรากฎมีผู้รับประทานเข้าไป เกิดอาการแพ้จนถึงขั้นเสียชีวิตที่จังหวัดตรัง น่าเป็นห่วงครับ! ผู้บริโภคที่หลงซื้อไปและกลายเป็นเหยื่อ ทั้งๆ ที่เค้าอยากมีสุขภาพดี หรืออยากมีใบหน้าเด้ง แต่สุดท้ายกลับกลายเป็น "เดี้ยง" ไป ซึ่งปัญหานี้ก็ยังพบเห็นกันอยู่ตลอด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เห็นความสำคัญของประเด็นนี้ จึงมีมติเรื่อง "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ปิยะสกล สกลสัตยาทร บูรณาการ 'ตระกูล ส.'เพื่อ'บัตรทอง' ยั่งยืน

     หมายเหตุ - นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และก้าวต่อไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง "บัตรทอง" ถือเป็นการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ และเป็นระบบที่ดี เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำไปดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ท้องถิ่นปริทรรศน์ ตอน โฮมสุขอีสาน

     ...934 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) แต่คนอีสานก็มีภาษา มีผญา มีนิทานก้อม มีดนตรี มีร้องรำทำเพลงมีหมอลำ มีความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดที่พยายามร่วมทุกข์ร่วมสุขในการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่มีนิยามไม่ใช่แค่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาวะทางจิตใจทางสังคมและทางปัญญา แม้ทุกข์ยากลำบากแต่สร้างความสุขได้ ปีนี้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.คุมเข้มมาตรการ ตลาดนมผงทารกสอดคล้องมาตรฐานสากล

     ...แจกคูปองให้แม่ และครอบครัวไปรับนมผงที่ร้านขายยา จากนั้นในปี 2553 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจึงได้เสนอหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและ เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและผลักดันร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็ก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เสนอครม.ขับเคลื่อน2มติสมัชชาสุขภาพฯ'แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ'สู่วาระแห่งชาติ

     คณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชูธงขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เสนอ ครม.ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่าย แก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี 77 สหประชาชาติ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ผุด'สมัชชาเจ้าพระยา'ร่วมพัฒนาแลนด์มาร์ค2ฝั่งน้ำ

     ...บ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เดินหน้าตั้ง'สมัชชาเจ้าพระยา' นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friends of River (FOR) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการยื่นให้มีการทำศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งยังได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมจัดตั้งสมัชชาเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

อคส.ลุยเคลียร์สต็อกเผาทิ้งมันเส้น3.4หมื่นตัน

     ...บ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เดินหน้าตั้ง'สมัชชาเจ้าพระยา' นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friends of River (FOR) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการยื่นให้มีการทำศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งยังได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมจัดตั้งสมัชชาเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชุมชนเหนือเมือง ต้นแบบสะท้อนปัญหาสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

     ...ที่มีบ้านเรือนและที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเถ้าแกลบจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ผลกระทบดังกล่าวชาวบ้านได้ดำเนินการต่อสู้ และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานานกว่า 10 ปี โดยสมัชชาสุขภาพจ.ร้อยเอ็ด ได้ประสานไปยังศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิด โดย สช. ทำหน้าที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สช.ลงพื้นที่ดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เดินทางไปร่วมเวทีสัญจรศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กรรมการสุขภาพแห่งชาติสัญจรร้อยเอ็ด จุดประกาย สานพลังรัฐ-ชุมชน-เอกชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

     เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เดินทางร่วมกันใน เวทีสัญจรเพื่อ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้แสดงศักยภาพของพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งท่ามกลางปัญหาสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า