ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ (เชิงพื้นที่) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"จตุจักร" ประการใช้ธรรมนูญ นำทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์จัดเวทีสมัชชาสุขภาพและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “เขตจตุจักร”

ประกาศใช้ ‘ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน’ ข้อตกลงร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ปีที่แล้ว (๒๕๖๕) เป็นวันที่ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เต็มไปด้วยความคึกคักและความตื่นตัว ภายใต้บรรยากาศการรวมตัวของ active citizen ในฐานะการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ในวันนั้น มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน เป็นครั้งแรก ด้วยความคาดหวังที่จะใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ประกาศใช้แล้ว! ‘กติกาเกาะล้าน’ ข้อตกลงร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ ขีดกรอบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สช. – เมืองพัทยา ผนึกชาวชุมชนเกาะล้าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดเวที “สมัชชาสุขภาพเกาะล้าน ครั้งที่ 1” พร้อมประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” บนกติกาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิต-สุขภาวะ ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

Subscribe to ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ (เชิงพื้นที่)