ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ (เชิงพื้นที่) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถอดความสำาเร็จ ‘พังงาแห่งความสุข’ยุติบรรยากาศเผชิญหน้า พัฒนาจังหวัดตามภาพฝัน ‘ประชาชน’

สช. ชักชวนคณะสื่อมวลชนกว่า 20 ชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “จ.พังงา” พื้นที่รูปธรรมการในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน “ออกแบบอนาคตของตัวเอง” ผ่านกระบวนการ “สมัชชาพังงาแห่งความสุข” ที่ช่วยเปิดพื้นที่กลางเคลียร์ข้อพิพาท ลดบรรยากาศการเผชิญหน้ากับภาครัฐ และสร้างอำนาจการต่อรองให้ประชาชน

ภาคใต้แห่งความสุข “ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย ทิศทางภาคใต้แห่งความสุข”

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ โดยทีมภาคใต้ ได้จัดประชุม “เสริมงาน สานใจ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับภาค (ภาคใต้)” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 ภาคใต้แห่งความสุข


โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด และมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่เข้าร่วม

Subscribe to ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ (เชิงพื้นที่)