ศูนย์คุณธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. ร่วมเป็นหุ้นส่วนสร้างสังคมคุณธรรม เติมเต็มแผ่นดินไทย

1

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ราว ๑๔๐ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมไทย ด้วยกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วม บนประเด็นร่วมที่นำไปสู่การสร้างชุมชนและสังคมที่ดี มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางปั

ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลัง สช. และ พอช. ขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม มุ่งสร้างสังคมคุณธรรมด้วยระบบเครดิตทางสังคม

วันที่ 29 เมษายน 2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.สุเทพ เพชรมาก

Subscribe to ศูนย์คุณธรรม