ผู้บริหาร สช. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข และให้การต้อนรับ รมว.สธ. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสันติ พร้อมพัฒน์) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ชลน่าน ศรีแก้ว

 

ประทีป ธนกิจเจริญ

 

รูปภาพ
ชลน่าน ศรีแก้ว