กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

พม. จับมือ สช. - สธ. นำทัพ ยกร่างกฎหมาย ‘สังคมสูงวัย’

   เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยไทยอายุยืน ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธาน คณะทำงานฯ มีหน้าที่ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และวางกรอบร่างกฎหมายว่าด้วยสังคมสูงวัย
 

สธ.จับมือ8องค์กรเดินหน้าเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

     นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 : วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global One Health Day) กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย ได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 8 องค์กร ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สัปดาห์สุขภาพแห่งชาติปี 2559 สธ.ชู ทุกคนเป็นผู้ปฐมพยาบาลทางใจให้แก่ผู้อื่นได้ โดยใช้หลัก 3 ส.

     กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เผยคนไทยทุกคนสามารถให้การปฐมพยาบาล ทางใจ ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และไม่ต้องผ่านการอบรมใช้หลัก 3 ส.

Subscribe to กระทรวงสาธารณสุข