แถลงการณ์เครือข่ายหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก