ตั้งเป้า มาตรการชุมชนขับเคลื่อนธรรมนูญ 488 ฉบับ หนุนให้ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเอง ผ่านกองทุนสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

🔔เวทีที่ 1 เริ่มแล้ว 3 เขต ลาดพร้าว บึงกุ่ม วังทองหลาง จำนวน 91 ชุมชน ล้อมวงพูดคุย เลือกหมวดหมู่สำคัญที่สอดคล้องกับชุมชน ในการคิดแผนดำเนินงาน วิเคราะห์ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศใช้ในพื้นที่ชุมชน 1 เขต มีหลายมาตรการที่จะขับเคลื่อนหลายประเด็นที่เป็นประเด็นเร่งด่วนสำคัญของชุมชน อาทิ #สังคมสูงวัย #การจัดการขยะ #การจัดการพื้นที่สาธารณะ #ฟุตบาททางเท้า #การสร้างบุคลากรเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
 

ธรรมนูญชุมชน

 
📍โดยมีทีมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 7 ท่าน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงเชิงวิชาการ ในการทำงาน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

input สำคัญในการออกแบบกิจกรรมในโครงการ สสส.เฟส 2 ที่จะขยายพื้นที่ธรรมนูญ เป็น 20 พื้นที่(12+8) เป้าหมายหลักคือพัฒนาและขับเคลื่อน​กลไกการจัดการสุขภาพแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับภาครัฐและผู้ให้บริการ โดยมีหน่วยงานวิชาการเสริมหนุนการทำงาน ดังนี้
1. สช. สปสช. กทม. สสส.​ คุยตกลงร่วมกันในการจะทำรูปธรรมนำร่อง 12 เขตขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการ​สุขภาพ​ฯ โดยอาศัยฐานงานวิชาการเคลื่อนร่วมกับภาคนโยบาย
2.สนข. + ศบส. เป็น หุ้นส่วนสุขภาพ​ร่วมกับพรรคประชาชน
3. กระบวนการนี้จะนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งงบประมาณเพื่อให้พื้นที่สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้

📍ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพลูสวัสดิ์  ผอ สปสช. 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ขอให้ประธานชุมชน ผู้ช่วยเขต ฝ่ายพัฒน์ ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ ทำหน้าที่นำการคุย ขยับให้ชุมชนคิดแผนที่หลากหลายระดับกิจกรรม เกิดได้จริง เขียนให้ชัดในการเสนอโครงการ และ ทำอีกหน้าที่ที่สำคัญคือการชวน เครือข่ายหน้าใหม่ เข้าร่วม เสนอให้เกิดความหลากหลายกลุ่ม  เพื่อเพิ่มจำนวน คนดูพร้อมดูแลสังคมไปด้วยกัน ในโอกาสที่ #กรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าฯ ใหม่ เป็นโอกาสที่เราต้องลงแรงร่วมคิดและเร่งเสนอทางเลือกให้นโยบายทำงานไปกับชุมชนเราด้วย อยู่เฉยไม่ได้"
 

ขยายพื้นที่ธรรมนูญกทม.

🔔เวทีครั้งที่ 2 มีชุมชน ดอนเมือง ประกอบไปด้วย 96 ชุมชน แบ่งเป็น 6 โซน มีทีมสนับสนุน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนับสนุนวิชาการ 

🌟🌟ทั้งเวทีที่ 1 และ 2 คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างผลลิต การสร้างมาตรการชุมชน เพื่อขยายกลไกการทำงาน ไปสู่การใช้เงินกองทุนของพื้นที่เป็นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ต่อไป
 

พื้นที่สาธารณะ

 

ล้อมวงพูดคุย


 

รูปภาพ
ขับเคลื่อนธรรมนูญ
หมวดหมู่ข่าว